O mnie

Nazywam się Monika Skwarczyńska (Zaleśkiewicz). Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1424 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA).

Pracuję na Oddziale Terapii Uzależnień w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, współpracuję ze specjalistami z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej.

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, nikotyna), od czynności (patologiczny hazard, uzależnienie od komputera, zakupoholizm, pracoholizm), z zaburzeniami adaptacyjnymi (współuzależnienie, dorosłe dzieci alkoholików (DDA), dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD), zaburzenia lękowe oraz zaburzenia nastroju.

Jestem biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

Jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Uzależnień ALFA. Ponadto współpracuję z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień – prowadzę treningi, warsztaty, terapię (trening konstruktywnych zachowań, warsztaty radzenia sobie ze złością, terapię pogłębioną, terapię zapobiegania nawrotom, terapię edukacyjno-motywacyjną)

 

SZKOLENIA I KURSY:

 – Szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i współuzależnienia;

– Staż kliniczny;

– Superwizja kliniczna;

– Szkolenie „Metody i strategie integracyjne w psychoterapii” w ramach Szkoły Letniej, zorganizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia;

– Szkolenie na temat podstaw programowania neurolingwistycznego „Poznaj NLP”;

– Szkolenie seminaryjno-warsztatowe przygotowujące do pracy z DDA – część I i część II;

– Szkolenie warsztatowe „Praca z pacjentami z zaburzeniami zachowań – autodestrukcja”;

– Szkolenie w zakresie pomocy psychoterapeutycznej osobom uzależnionym od hazardu i innych uzależnień behawioralnych;

– Szkolenie warsztatowe „Praca z pacjentami z zaburzeniami odżywiania”;

– Szkolenie warsztatowe „Teoria schematu w pracy z osobami uzależnionymi”;

– Szkolenie warsztatowe „Praca z matkami osób uzależnionych”;

– Uczestnictwo w posiedzeniu towarzystwa naukowego „Osobowość borderline w rozumieniu psychodynamicznym. Charakterystyka i strategie postępowania terapeutycznego w różnych podejściach”;

W pracy stosuję podejście integracyjne, łączące najbardziej znane koncepcje pracy psychoterapeutycznej, gdzie wybór metody, zastosowanie konkretnych technik jest zależne od trudności jakie wnosi pacjent, jego potrzeb, sposobu myślenia oraz gotowości do pracy własnej.