Dane kontaktowe

Monika Skwarczyńska

Gabinet psychoterapii

Cieszę się tutaj trafiłeś. Skoro znalazłeś się na mojej stronie, wykonałeś najtrudniejszy krok na drodze do zmiany – zacząłeś szukać pomocy i wsparcia w trudnościach, które przeżywasz. Psychoterapia to wymagający, ale fascynujący proces, w którym będę Ci towarzyszyć.

Kilka słów o mnie

Nazywam się Monika Skwarczyńska, jestem psychoterapeutką psychodynamiczną oraz certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1424), a także biegłą sądową z wieloletnim doświadczeniem. Cieszę się, że jesteś na mojej stronie – oznacza to, że wykonałeś najtrudniejszy krok – podjąłeś działanie w kierunku zmiany.

Moje wieloletnie doświadczenie w zawodzie psychoterapeuty nauczyło mnie, że najważniejsze w życiu jest zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i respektowanie granic innych. Swoją pracę opieram na tych wartościach, które w połączeniu z doświadczeniem, warsztatem i wiedzą pozwalają mi bezpiecznie, z otwartością i zrozumieniem towarzyszyć moim Klientom w procesie zmiany.

+ Dowiedz się więcej
Oferta

Sprawdź, w czym mogę Ci pomóc

KONSULTACJE

Pozwalają rozpoznać na czym polega trudność zgłaszającej się osoby, jakie są jej oczekiwania i wybrać najlepszą formę pomocy. Najczęściej są to 2 – 3 spotkania. Konsultacje są często wstępem do psychoterapii.

ZABURZENIA LĘKOWE/NERWICE

Pracuję z osobami cierpiącymi na ataki paniki, doświadczającymi uczucia strachu, lęku o zdrowie i życie, wewnętrznego napięcia, rozdrażnienia i trudności w koncentracji, fobii, natrętnych myśli i działań, oraz silnego stresu.

DEPRESJA, OBNIŻONY NASTRÓJ

Pomagam osobom, które doświadczają zaburzeń depresyjnych – m.in. obniżenia nastroju, spadku energii do działania, trudności ze snem, poczucia osamotnienia, niemocy, pustki.

PROBLEMY EMOCJONALNE

Pomagam osobom, które doświadczają trudności życiowych i nie radzą sobie z emocjami, takimi jak np. złość, irytacja, wstyd, poczucie winy, lęk. Wspieram osoby, które cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości i zagubienia; pragnące odnaleźć poczucie sensu życia i uwolnić się od silnego stresu oraz napięcia.

SYTUACJE KRYZYSOWE

Pomagam osobom doświadczającym kryzysu życiowego wynikającego z rozwodu, rozstania, zawodu miłosnego, śmierci bliskiej osoby, żałoby, utraty pracy, choroby, niepłodności etc.

RODZINY DYSFUNKCYJNE (DDA i DDD)

Wspieram osoby, które dorastały w rodzinach funkcjonujących w sposób nieprawidłowy – uzależnienie rodzica/opiekuna, choroba psychiczna w rodzinie, przemoc psychiczna lub fizyczna, wykorzystanie seksualne, odrzucenie dziecka, chłód emocjonalny, rozwód rodziców, nadopiekuńczość i nadmierna kontrola.

WSPÓŁUZALEŻNIENIE

Współuzależnienie to sposób przystosowania do nałogu bliskiej osoby, który powoduje cierpienie i szkody.

UZALEŻNIENIA

Pomagam w problemach emocjonalnych oraz kryzysach wynikających z uzależnienia i nadużywania. Prowadzę psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, nikotyny, hazardu, internetu, pornografii, zakupów, czy pracy.

ROZWÓJ OSOBISTY i SAMOŚWIADOMOŚĆ

Okresem największych dokonań człowieka jest dorosłość, podczas której osiąga się dojrzałość w wielu sferach. To optymalny czas by zadbać o siebie – dlatego też wspieram dążenia swoich Klientów, by odkryli na nowo i wykorzystali w pełni swój wewnętrzny potencjał.

Terapia Online

Psychoterapia online działa na takich samych zasadach, jak tradycyjna, a jej skuteczność jest równie wysoka. Różnica polega jedynie na formie kontaktu z terapeutą – nie odbywa się on osobiście, tylko przez komunikatory internetowe (Skype) lub telefon (Facetime lub Whatsapp). Ta profesjonalna forma pomocy jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną

Terapia grupowa DDA/DDD

Zapraszam osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań, odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Szkolenia

Sprawdź szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty

Warsztaty i szkolenia psychoterapeutyczne są dedykowane osobom, które chcą polepszyć jakość swojego życia w konkretnej dziedzinie, uporać się ze szczegółowym problemem w funkcjonowaniu swoim lub swoich bliskich, nabyć określone kompetencje, poznać nowe strategie radzenia sobie, lepiej poznać swoje potrzeby, doświadczyć pełni swoich możliwości.

+ Więcej
Dlaczego warto?

Dlaczego warto mnie wybrać?

840+

Przeprowadzonych godzin terapii

134+

Zadowolonych klientów

11

Lat doświadczenia
Opinie

Co o mnie mówią klienci?

quote icon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipil sicing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Author Image

Julia

Klientka
quote icon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipil sicing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Author Image

Natalia

Klientka
quote icon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipil sicing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Author Image

Janusz

Klient