Dane kontaktowe

Konsultacje:

Pozwalają rozpoznać na czym polega trudność zgłaszającej się osoby, jakie są jej oczekiwania i wybrać najlepszą formę pomocy. Najczęściej są to 2 – 3 spotkania. Konsultacje są często wstępem do psychoterapii.

ZABURZENIA LĘKOWE/NERWICE

Osoba ciepiąca na zaburzenia lękowe nie potrafi opanować niepokoju i lęku, a objawy bywają przyczyną bardzo złego samopoczucia oraz problemów w pracy czy relacjach z innymi ludźmi. Pacjent może doświadczać objawów na trzech głównych poziomach:

 • Emocjonalnym: odczuwając obawę, zagrożenie czy przerażenie, bezradność, wewnętrzny niepokój, zdenerwowanie, napięcie, czujność i ciągłe rozdrażnienie.
 • Poznawczym: pacjent może nieustannie zakładać, że stanie się coś strasznego w różnych obszarach: w obszarze zdrowia, relacji z innymi ludźmi, w pracy itp., pacjent może doświadczać problemów z koncentracją uwagi, pamięcią, mogą występować stany depersonalizacji i derealizacji.
 • Fizycznym: pacjent może doświadczać ciągłego napięcia mięśni, bólów różnych części ciała, może mieć ciągłe poczucie braku siły lub szybciej się męczyć, może mieć problemy ze snem, u osoby cierpiącej na zaburzenia lękowe może występować suchość w ustach, kołatanie serca i bóle w klatce piersiowej, biegunka, problemy żołądkowe, częste oddawanie moczu, wzmożona potliwość, zaczerwienienie lub bladość skóry, uczucie „kluski w gardle”, trudności z mówieniem, drżenie rąk, ból lub uczucie ściskania głowy.

DEPRESJA, OBNIŻONY NASTRÓJ

W obecnych czasach depresja jest jedną z najczęściej stawianych diagnoz przez lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów. Jest to choroba, należąca do grupy zaburzeń nastroju, w których następuje trwające co najmniej 2 tygodnie przygnębienie, poczucie braku własnej wartości, smutek oraz zniechęcenie do wykonywania codziennych czynności.

 • obniżenia nastroju w stopniu wyraźnie nieprawidłowym dla danej osoby utrzymujący się przez większą część dnia i prawie każdego dnia, w zasadzie nie podlegający wpływowi wydarzeń zewnętrznych,
 • brak motywacji,
 • częsty płacz, doświadczanie silnego smutku,
 • doświadczanie obawy o przyszłość
 • utrata zainteresowań lub zadowolenia w zakresie aktywności, które zwykle sprawiały przyjemność,
 • spadek zaufania lub szacunku do siebie,
oraz :
 • apatia,
 • nieracjonalne poczucie wyrzutów sumienia lub nadmiernej a nieuzasadnionej winy
 • nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie, albo jakiekolwiek zachowania samobójcze,
 • skargi na zmniejszoną zdolność myślenia lub skupienia się, problemy z pamięcią,
 • zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność),
 • zaburzenia jedzenia (spadek lub wzrost masy ciała.
Należy zwrócić uwagę, iż depresja nie jest chorobą o jednorodnym obrazie. I choć większość pacjentów zgłasza obniżenie aktywności i nastroju, płaczliwość, wycofanie, brak motywacji i chęci do działania. To jednak depresja może nie manifestować się w sposób oczywisty. Chory może angażować się w wielogodzinną pracę aby uciec od negatywnych objawów, jednocześnie doświadczając bezsenności, obniżenia nastroju i negatywnych myśli czego na pierwszy rzut oka osoby bliskie lub współpracownicy mogą nie dostrzegać.

PROBLEMY EMOCJONALNE

Pomagam osobom, które doświadczają trudności życiowych i nie radzą sobie z emocjami, takimi jak np. złość, irytacja, wstyd, poczucie winy, lęk. Wspieram osoby, które cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości i zagubienia; pragnące odnaleźć poczucie sensu życia i uwolnić się od silnego stresu oraz napięcia.

SYTUACJE KRYZYSOWE

Pomagam osobom doświadczającym kryzysu życiowego wynikającego z rozwodu, rozstania, zawodu miłosnego, zdrady, śmierci bliskiej osoby, żałoby, utraty pracy, choroby, niepłodności, etc.

RODZINY DYSFUNKCYJNE (DDA, DDD,)

Wspieram osoby, które dorastały w rodzinach funkcjonujących w sposób nieprawidłowy – uzależnienie
rodzica/opiekuna, choroba psychiczna w rodzinie, przemoc psychiczna lub fizyczna, wykorzystanie seksualne,
odrzucenie dziecka, chłód emocjonalny, rozwód rodziców, nadopiekuńczość i nadmierna kontrola.

Opracowano listę cech charakterystycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików:

lęk przed utratą kontroli, trudności w wyrażaniu uczuć, lęk przed konfliktem, nadmierna odpowiedzialność, chroniczne poczucie winy, niezdolność do odprężenia się, ciągła samokrytyka, przyjmowanie roli ofiary, zachowania nałogowe, lęk
przed porzuceniem, niemijający żal. Łatwiej im troszczyć się o innych niż o siebie.

Psychoterapia pomaga w uwolnieniu od destrukcyjnego wpływu przeszłych doświadczeń.

WSPÓŁUZALEŻNIENIE

Współuzależnienie to sposób przystosowania do nałogu bliskiej osoby, który powoduje cierpienie i szkody. Bliscy osoby uzależnionej doświadczają wielu sprzecznych uczuć – od współczucia, troski, lęku o osobę uzależnioną do złości, nienawiści, zobojętnienia. Bywa, że stres spowodowany życiem w pobliżu osoby uzależnionej prowadzi do

UZALEŻNIENIA

Pomagam w problemach emocjonalnych oraz kryzysach wynikających z uzależnienia i nadużywania. Prowadzę psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, nikotyny, hazardu, internetu, pornografii, zakupów, czy pracy. Terapia i leczenie uzależnień ma na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego osób uzależnionych. Jest procesem odbudowywania poczucia własnej wartości oraz szacunku do samego siebie.

ROZWÓJ OSOBISTY i SAMOŚWIADOMOŚĆ

Okresem największych dokonań człowieka jest dorosłość, podczas której osiąga się dojrzałość w wielu sferach. To optymalny czas by zadbać o siebie – dlatego też wspieram dążenia swoich Klientów, by odkryli na nowo i wykorzystali w pełni swój wewnętrzny potencjał.