Dane kontaktowe

Szkolenia i warsztaty

Zapraszam do uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych. Celem pracy z grupą jest doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz rozwój osobisty uczestników warsztatów.

Warsztaty i szkolenia:

Warsztaty rozwojowe dla kobiet:

  • relacja samej ze sobą – odkrywanie własnej drogi do bycia kobietą;
  • relacja z matką, relacja z ojcem;
  • tworzenie satysfakcjonujących relacji,
  • wyznaczanie kierunku zmian w życiu;
  • odnajdowanie wewnętrznej siły
  • wzmacnianie samooceny
Podczas kilku spotkań będziemy próbowały dotrzeć do swojej najgłębszej wartości, do unikalnej kobiety, którą każda z nas ma w sobie. W grupie innych, równie wspaniałych kobiet jak ty, pomożemy Ci w szukaniu dobrych rozwiązań, jak najlepszych dla Ciebie.

Warsztaty rozwojowe dla mężczyzn:

  • rola mężczyzny w zmieniającym się społeczeństwie
  • relacja z ojcem, relacja z matką,
  • odnajdowanie wewnętrznej siły.
Warsztaty dla mężczyzn są okazją do przebywania w niewątpliwie silnie „męskiej” przestrzeni, w której jest miejsce na refleksję, weryfikację własnych przekonań i stereotypów oraz na kreatywne poszukiwanie nowych sposobów bycia sobą.

Warsztat – uwalnianie blokad emocjonalnych.

Emocje wywołują w ciele reakcje biochemiczne, a ich tłumienie blokuje nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zaburzona komunikacja jest przyczyną fizycznych dolegliwości, lęku, depresji czy blokad psychicznych. W trakcie terapii klient jest prowadzony krok po kroku, aby odkryć odpowiedzialne za to wspomnienia, przy jednoczesnym uwalnianiu głębokich przeżyć emocjonalnych.