Dane kontaktowe

Terapia grupowa DDA/DDD

Zapraszam osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań, odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Zajęcia odbywają się w atmosferze zaufania i życzliwości. Jeżeli czujesz potrzebę udziału w grupie, nie zwlekaj, zadzwoń już dziś i umów się na niezobowiązującą konsultację.