Oferta

• Konsultacje, porady, diagnoza – dla osób spoza Olsztyna i z zagranicy możliwość konsultacji przez Skype

• Psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu lub nadużywających alkohol

• Psychoterapia osób uzależnionych od narkotyków, nikotyny lub leków

• Psychoterapia osób uzależnionych od hazardu, internetu, zakupów, pracy

• Psychoterapia osób współuzależnionych

Uzależnienie jest problemem, który dotyka całą rodzinę. Współuzależnienie to sposób przystosowania do nałogu bliskiej osoby, który powoduje cierpienie i szkody. Bliscy alkoholika, narkomana, hazardzisty doświadczają wielu sprzecznych uczuć – od współczucia, troski, lęku o osobę uzależnioną do złości, nienawiści, zobojętnienia. Bywa, że stres spowodowany życiem w pobliżu osoby uzależnionej prowadzi do depresji, zaburzeń lękowych, chorób somatycznych, negowania własnej wartości, chwiejności emocjonalnej. Psychoterapia pomaga uwolnić się z błędnego koła i skoncentrować na własnych potrzebach i celach.

• Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików – DDA

Skierowana jest do osób wywodzących się z rodzin, gdzie dysfunkcja przybierała różne formy: uzależnienia lub choroby psychicznej w rodzinie, przemocy psychicznej lub fizycznej, wykorzystania seksualnego, odrzucenia dziecka, rozwodu rodziców, nadopiekuńczości, nadmiernej kontroli.

Opracowano listę cech charakterystycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików:

lęk przed utratą kontroli, trudności w wyrażaniu uczuć, lęk przed konfliktem, nadmierna odpowiedzialność, chroniczne poczucie winy, niezdolność do odprężenia się, ciągła samokrytyka, przyjmowanie roli ofiary, zachowania nałogowe, lęk przed porzuceniem, niemijający żal. Łatwiej im troszczyć się o innych niż o siebie. Psychoterapia pomaga w uwolnieniu od destrukcyjnego wpływu przeszłych doświadczeń.

• Psychoterapia dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – DDD

Skierowana jest do osób wywodzących się z rodzin gdzie dysfunkcja przybierała różne formy: uzależnienia lub choroby psychicznej w rodzinie, przemocy psychicznej lub fizycznej, wykorzystania seksualnego, odrzucenia dziecka, rozwodu rodziców, nadopiekuńczości, nadmiernej kontroli.

• Psychoterapia grupowa (po zebraniu grupy)

Sesja indywidualna – trwa około 60 minut.